สอน.จับมือพันธมิตรช่วยเกษตรกรเลิกเผาไร่อ้อย

สอน.จับมือพันธมิตรช่วยเกษตรกรเลิกเผาไร่อ้อย

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า สอน.ได้ร่วมกับ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เดินหน้าโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” ตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยทั้งระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ดำเนินโครงการพัฒนาและสาธิตการเพิ่มผลผลิตในเกษตรแปลงใหญ่ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการไร่ และจัดตั้งศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดการเผาอ้อยให้หมดไปในปี 2565

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ โดยในแต่ละปีจะมีฟางข้าวเหลือทิ้งในนาเฉลี่ย 27 ล้านตัน ตอซังข้าวตกค้างอยู่ในนาประมาณ 18 ล้านตัน ทำให้เกิดปัญหาการเผาจากภาคการเกษตร จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษจากฝุ่นละออง กรมการข้าวจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากนาหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง การไม่เผาตอซังและฟางข้าว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุนการบำรุงรักษาพืชและดินให้กับเกษตรกร โดยเริ่มดำเนินการก่อนในพื้นที่ 10 จังหวัดที่มีการเผาทางการเกษตรสูง

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการเกษตรปลอดการเผาฯ เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าหมายให้พื้นที่ภาคการเกษตรของไทยกว่า 140 ล้านไร่ ปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยสยามคูโบต้าได้ต่อยอดความร่วมมือ จัดงานสัมมนา Agri Forum 2019 เวทีสัมมนาใหญ่ระดับประเทศ เพื่อระดมความรู้และแนวทางพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยปลอดการเผาวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

บทความก่อนหน้านี้ไทยพาณิชย์เปิดโมเดลอินออแกนิคโกรท ลุยลงทุนโกเจ๊ก-เก็ท เพิ่มลูกค้า-ขยายปล่อยกู้-ดันรายได้โต
บทความถัดไปลูกทุ่งยุค 2019 ไร้ขอบเขตและไม่มีข้อจำกัด