ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.กำหนดหลักเกณฑ์ปรับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่ม

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการสำนักงานป.ป.ช.ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นพ.ศ.2562 มีรายละเอียด อาทิ ข้อ3 การให้ข้าราชการสำนักงานป.ป.ช.ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังนี้(1)ต้องเป็นคุณวุฒิที่ก.พ.หรือกปปช.รับรอง(2)เป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(3)คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภทสายงานระดับและอัตรานั้นไว้แล้ว(4)คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นต้องเป็นคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหรือระดับปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานป.ป.ช.(5)ได้รับคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นภายหลังจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานป.ป.ช.และได้รับอัตราเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามที่กปปช.กำหนดอัตราเงินเดือนไว้จึงจะได้รับการปรับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้
คลิกอ่านรายละเอียด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon