ป.ป.ช.ตรวจอาหารกลางวันเด็กร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองแม่กลองส่อพิรุธ

ปปช.สมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว หลังมีผู้ร้องเรียน พบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบขั้นตอน มีการซื้อวัตถุดิบก่อนได้รับการอนุมัติ ส่อพิรุธทุจริตจึงขอเอกสารโครงการอาหารกลางวันรวมถึงบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อวัตถุดิบ ของการทำอาหาร จากโรงเรียน เพื่อนำกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปข้อร้องเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ปปช.)ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่และกัลยาณมิตรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลัง มีผู้ร้องเรียน ให้ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามบางแห่งว่าไม่โปร่งใสในการบริหารจัดงานงบประมาณ เทอมละหลายล้านบาท โดยมีผู้ดำเนินการเพียงรายเดียวไม่มีการแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ได้อาหารไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน

จากการตรวจสอบพบว่าทางโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วซึ่งมีนักเรียนชั้นปฐมวัย – ม.6 รวม 1,353 คน ได้ทำโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษากว่า 400 คนโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยอัตราหัวละ 20 บาทต่อมื้อ อีกทั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงครามยังสนับสนุนงบประมาณในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอีกเกือบ 1,000 คน อัตราหัวละ 20 บาทต่อมื้อ ทำให้ต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นวันละ 27,060 บาท หรือเฉลี่ยเทอมละ 2,706,000 บาท ขณะที่ครูในโรงเรียนทั้ง 63 คนจัดหาอาหารกลางวันมารับประทานเอง โดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอาหารของเด็กนักเรียนแต่อย่างใด

การตรวจสอบครั้งวันนี้ พบอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงนักเรียนเป็นเมนูก๊วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ของหวานเป็นผลไม้ฝรั่ง มีความเหมาะสมและถูกต้องตามตารางรายการอาหารในช่วงแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งมีปริมาณ และคุณภาพที่น่าพอใจ นอกจากนี้นางสวรรยา ยังได้สอบถามและขอดูรายละเอียดโครงการอาหารกลางวัน โดยมี น.ส.ณัฐพร อรรถวิวรรธน์ รอง ผอ.ร.ร.ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร, น.ส.ยุพาพิน รอดพงษา หัวหน้าฝ่ายการเงิน และ น.ส.ภัทรพร เบญจโกศล หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ร่วมชี้แจงการดำเนินโครงการอาหารกลางวันลักษณะจัดหาวัตถุดิบมาให้ครูโภชนาการและผู้ปกครองจิตอาสา มาทำอาหารให้เด็กๆตามเมนูที่ออกแบบโดยโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ครูไม่สามารถไปซื้อวัสถุดิบและขอใบเสร็จได้ทุกร้าน จึงมีผู้ดำเนินการรับเหมาไปจัดซื้อวัตถุดิบตามเมนูที่โรงเรียนกำหนดเป็นประจำทุกวัน

นางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการปปช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่าการตรวจสอบจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพบข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบขั้นตอน มีการซื้อวัตถุดิบก่อนได้รับการอนุมัติ จึงขอเอกสารโครงการอาหารกลางวันรวมถึงบัญชีรายจ่ายการจัดซื้อวัตถุดิบ ของการทำอาหาร จากโรงเรียน เพื่อนำกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปข้อร้องเรียนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.กำหนดหลักเกณฑ์ปรับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่ม
บทความถัดไปพลังที่ไม่สิ้นสุด พลังยุวเกษตรกร