‘หม่อมเต่า’ รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ถือฤกษ์ดี 09.09 น.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงวันแรก(ชมคลิป)

‘ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล’ ถือฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา และพระพุทธรูปในห้องทำงานโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 17 กรกฎาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้แก่ นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ว่าที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ว่าที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อพรรค รปช. ถือฤกษ์วันเข้าพรรษาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน หลังถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา พระพุทธรูป และรูปปั้นรัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานในห้องทำงาน จากนั้นลงนามในแฟ้มเอกสารรับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันแรก โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนคณะข้าราชการประจำ และลูกจ้าง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทางเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคลได้เข้าไปถึงกระทรวงก่อนกำหนดเวลา 1 ชั่วโมง โดยเข้าหารืองานในกระทรวงกับข้าราชการก่อนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2486 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Harrow School England Trinity College Cambridge U.(Mechanical Sciences and Economics Tripos) Kennedy School, Harvard U. (Public Finance and Economics Development) ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ เศรษฐกรโท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เศรษฐกรเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพากร รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความก่อนหน้านี้เปิดเรื่องราว บุตรบุญธรรมชาวไทย ‘ชีวิตใหม่’ ในครอบครัวต่างชาติ
บทความถัดไปเปิดภาพ ‘เหน่ง แม่มาร์กี้’ แต่งเป็นภิกขุณี ญาติตามหาจ้าละหวั่น นึกว่าหนีบวช