ครูใต้ร้องรมต.ศึกษาคืนชีพ’พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาการศึกษา 2546′

สมาพันธ์ครูใต้เรียกร้องรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ นำ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาการศึกษา 2546 มาใช้เพื่อความสง่างามและเกียรติแห่งวิชาชีพครู

วันที่ 31 ก.ค. นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์ฯได้ประชุมกรรมการ ได้ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ขอให้นำ พ.ร.บ.สภาครูบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาใช้เต็มรูปแบบ เพราะความสง่างามและเกียรติแห่งวิชาชีพครู เพราะ พ.ร.บ.ได้ออกแบบไว้ครบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

“มาจากหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ผลิตครูจากคณะครุศาสตร์ ผู้แทนจากผู้ใช้ครูคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูภาครัฐและเอกชนและผู้แทนศึกษานิเทศก์ ผู้ถือบประกอบวิชาชีพที่เกี่วข้องการศึกษา”นายประทุมกล่าว

นายประทุมเปิดเผยว่าคุรุสภาทำหน้าที่ควบคุมดูแลด้านวิชาชีพและ สกสค.ดูแลด้านสวัสดิการสวัสดิภาพครู คุรุสภาคือสภาครูที่มีมาแบบวิถีประชาธิปไตย การเลือกตั้งในส่วนของของการเป็นตัวแทนครูและสรรหาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและ ที่สำคัญคือคุรุสภาคือสภามัคคยาจารย์ที่พ่อแม่ครูได้คิดวางรูปแบบเอาไว้ให้กับครูรุ่นหลังได้เป็นแนว ที่เป็นสถานที่ของการรวมพลังสามัคคีของบรรดาครูด้วยกัน จึงมีคุณค่าและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

“หากคุรุสภาไม่มีตัวแทนครูกลุ่มก้อนบุคคลเหล่านี้ ขอให้นิยามความหมายของคุรุสภาเสียใหม่ ครุสภาคือสภาผู้บังคับบัญชาครู ก็ไม่ได้ติดใจอะไรต่อไป”นายประทุมกล่าว

บทความก่อนหน้านี้“วิษณุ” เผย “7 รมต.รัฐบาลคสช.” พร้อมยื่นบัญชีทรัพย์สิน แม้ได้รับยกเว้น
บทความถัดไปเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตำแหน่งก็จะต้องถูกฟ้องร้องคดีอาญาร้ายแรง : โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์