พก.ร่อนหนังสือหน่วยงานรัฐ อำนวยความสะดวก ‘ไกด์ด็อก’ นำทางคนตาบอด

พก.ร่อนหนังสือหน่วยงานรัฐ อำนวยความสะดวก ‘ไกด์ด็อก’ นำทางคนตาบอด

ตามที่ นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม หรือทราย อายุ 22 ปี ผู้พิการทางการเห็นได้ใช้สุนัขนำทางสายพันธุ์ลาบราดอร์มา 2 ปี ซึ่งเป็นสุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น ที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากองค์กร Guiding Eyes for the Blind ในรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา จนได้รับความสนใจจากสังคมไทยนั้น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พม.โดยพก.ได้ดำเนินการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) โดยได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อให้บริการสุนัขนำทางในประเทศ

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับองค์กร RSB และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาเนื้อหา รายละเอียด ระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย โดย พก. ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับคนพิการทางการเห็นในการเลือกสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

อธิบดีพก.กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นสิทธิสวัสดิการทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับคนพิการทางการเห็นในการเลือกสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริงล่าสุด พก.ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการขออนุญาตให้นำสุนัขนำทางสำหรับคนพิการทางการเห็น สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่ องค์กร ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางสำหรับคนพิการ

อย่างไรก็ดี อยากให้กรณีของน้องทราย เป็นตัวอย่างของคนพิการที่ช่วยปลุกกระแสสังคมไทย ให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ และสิ่งสำคัญจะเป็นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และให้โอกาสเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของคนพิการในการใช้บริการในพื้นที่สาธารณะได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดกฎหมายกรณีดาราขอรับเงินบริจาค โดย นคร ชมพูชาติ
บทความถัดไปสหรัฐ-จีนเริ่มเจรจาสงครามการค้ารอบใหม่ ครั้งที่ 12