สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5- EP.19 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯ บ้านตาลลูกอ่อน สุพรรณบุรี รวมกลุ่มสร้างกองทุนฟื้นฟู เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรในพื้นที่

จากการทำงานอย่างจริงจังส่งผลให้มีการตอบรับที่ดีขึ้นกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯ บ้านตาลลูกอ่อน ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อยอดทำนาแบบลดต้นทุน และทำเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นช่องทางลดต้นทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนเป็นเงินออม จนเกษตรกรสามารถปลดหนี้ได้

การเริ่มต้นเป็นเรื่องยากหนึ่งในปัญหาสำคัญ คือยังไม่เป็นที่ยอมรับกับเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองฯ ต้องริเริ่มเพื่อเป็นต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมและคอยพูดคุย แลกเปลี่ยน พัฒนาองค์ความรู้ จนเป็นที่ยอมรับและเมื่อสร้างการยอมรับประสบผลสำเร็จกลุ่มจึงต่อยอดองค์ความรู้ผลักดันให้ลดต้นทุนการผลิตด้านอื่นๆ เช่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ ทำปุ๋ยหมักใช้เองและต่อยอดไปสู่การปลูกพืชผักสวนครัว

ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มที่กล้าที่จะเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมจนทำให้วันนี้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สตม.จับเฒ่ายุ่นซื้อกาม-เยเมนแค้นเมียไทยจ้างยัดยาบ้า
บทความถัดไปพณ.ชี้ลดดอกเบี้ย ดีต่อภาคส่งออก ห่วงจุดชนวนสงครามค่าเงิน