สอบพนักงานท้องถิ่นฟังทางนี้ ประกาศคะแนนสอบบรรจุหลังขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ( กสถ.) เปิดเผยว่า หลังจากประกาศผลสอบแข่งขันภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาค ข.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยมีผู้สอบ 249,235 แสนราย เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2562 จำนวน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก บรรจุแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) ทั่วประเทศ มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข. จำนวน 9,893 ราย โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ในศูนย์สอบ 10 ภาค/เขตทั่วประเทศ ล่าสุดได้แจ้งแนวทางกรณีผู้เข้าสอบจำนวนมากขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติรรมโปร่งใสตรวจสอบได้

“ขอแจ้งให้ทราบว่า การเปิดเผยคะแนนสอบภาค ก.และภาค ข.ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระบวนการสอบแข่งขันยังไม่เสร็จ ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ เพราะจะมีผลกระทบกับกระบวนการสอบ และเมื่อมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันแล้ว กสถ.จะมีการประกาศให้ผู้เข้าสอบขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้สามารถขอข้อมูลได้ผ่านช่องทางที่กำหนด ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันที่จะแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน และปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม” นายอัษฎางค์ กล่าว

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสมาคมฯไม่ได้มีส่วนได้เสียในการสอบบรรจุข้าราชการ อปท.ครั้งล่าสุดจึงไม่สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนแทนผู้สอบได้ หลังจากมีผู้สอบบางรายต้องการตรวจกระดาษคำตอบและเฉลยข้อสอบของ กสถ.เทียบกับผลคะแนนสอบ ซึ่งผู้สอบสามารถขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดยทำหนังสือถึง กสถ. ขอดูกระดาษคำตอบและการเฉลยข้อสอบเพื่อนำไปเปรียบเทียบ ไม่ต้องรอให้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านก่อนการบรรจุ หาก กสถ.ปฏิเสธก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอศาลมีคำสั่งให้เปิดเผยได้ หากมั่นใจว่าผู้สอบทำข้อสอบได้เกินร้อยละ 60 ทั้งภาค ก. และ ภาค ข. แต่ไม่มั่นใจว่าการตรวจกระดาษคำตอบอาจมีความผิดพลาด

นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เร็วๆ นี้สำนักงาน ก.พ.จะเปิดสอบ ภาค ก โดยรวมถึงข้าราชการทุกประเภท เช่น บุคลากรครู แต่สำหรับท้องถิ่นในอนาคต อาจจะให้สอบภาค ก รวมกับ กพ.เพียงแห่งเดียว ตามแผนการปฏิรูประบบราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ภาค ข และภาค ค.เป็นหน้าที่ของ กสถ.ดำเนินการสอบตามปกติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.ออกหมายจับ กอล์ฟ! จี้ป้าเจ้าของร้านชำ ชกหน้าสลบเหมือด
บทความถัดไปเกษตรกรมหาสารคาม เชื่อมั่นเทคโนโลยี พด. แก้ดินเค็มสำเร็จ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น