พาณิชย์ดึง10ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน สร้างปั๊มเติมเต็มลิตร (ชมคลิป)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายให้กรมการค้าภายใน พัฒนาการกำกับดูแลงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองดูแลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่มีอยู่กว่า 6,000 แห่งทั่วทั้งประเทศตามเส้นทางหลัก ถือเป็นมาตรวัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ใช้รถยนต์ซึ่งแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามภาวการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับกรมการค้าภายในได้ดำเนินการ“โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน และมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้สถานีบริการน้ำมันทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ส่งผลให้การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการมีความถูกต้องเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมาตรวัดที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น กระทรวงจึงจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมการค้าภายใน กับผู้ประกอบการค้าน้ำมัน 10 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด

” จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าร่วมโครงการครบเต็มจำนวนลิตร และเกิดความตระหนักว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และเป็นการสร้างมาตรฐานให้การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้องเที่ยงตรงและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล หากพบการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ” นายจุรินทร์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image