“ไบโอฟาร์ม”ไม่หยุดนิ่ง เร่งวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนทั่วโลก

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแนวทางในการทำตลาดที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ปัจจุบันนับว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าของไบโอฟาร์มมากขึ้น สามารถทำตลาดได้ดีและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพจากงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดการยอมรับในด้านคุณภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ โดยมุ่งตลาดทั้งในประเทศไทยและส่งออกเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ

นายวีระพัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิต จะมีการลงทุนด้านการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด และให้ผู้บริโภคคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพโดยใช้ผลการวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นหลัก ซึ่งเร็วๆนี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ไบโอฟาร์มมีการทำตลาดผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.Carbapenem 2.Thermal sterile 3.ยาเม็ด 4.ยาน้ำ 5.Cephalosporin 6.ยาฮอร์โมน 7.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีช่องทางการขายในส่วนของโรงพยาบาลเป็นตัวชูโรง ส่วนที่เหลือเป็นช่องทางร้านของยา โมเดิร์นเทรด ส่วนต่างประเทศที่ได้ส่งออกแล้ว อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว ฮ่องกง ภูฏาน ศรีลังกา มองโกเลีย ตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลาง

” ภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปีนี้ ไบโอฟาร์มฯ มองว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจมากพอสมควรท่ามกลางการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งโอกาสมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเต็มรูปแบบในอีก 2 ปีข้างหน้า การที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อช่องทางการทำตลาดและการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้ามากขึ้น โดยมูลค่าของตลาดช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาเติบโตต่อปีประมาณ 5–7% ” นายวีระพัฒน์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image