‘ชาวนา’ พอใจประกันรายได้ ข้าว 5 ประเภท คาดเริ่มใช้ฤดูกาลนาปีนี้

กรณีกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาคเอกชน เกษตรกร และภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดราคาประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมมะลิ, ข้าวเปลือกหอมจังหวัด, ข้าวเปลือกหอมปทุม และข้าวเปลือกเหนียว ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์นั้น
นายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า พอใจผลการประชุมดังกล่าว โดยข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้ที่ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตันต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 2.ข้าวเหนียว ประกันที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ 3.ข้าวหอมมะลิ ประกันตันละ 15,000 บาท ที่ไม่เกิน 40 ไร่ หรือ 14 ตัน 4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน และ 5.ข้าวหอมปทุม ตันละไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน

นายสุเทพ กล่าวว่า จากนี้จะนำข้อสรุปดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบในหลักการ และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบงบประมาณต่อไป คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีในเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

“โครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวนาอย่างมาก โดยเฉพาะชาวนาภาคกลางที่ปลูกข้าวเจ้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันราคายังไม่ถึง 10,000 บาทต่อตัน ส่วนอีก 4 ประเภท ราคาในตลาดปัจจุบันสูงกว่าราคาประกัน จึงเป็นการตั้งราคาไว้สำหรับช่วงราคาข้าวตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง, สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าว และให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน แต่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ” นายสุเทพ กล่าว

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจอึ้ง เจอ คนจอดรถข้างทาง ใช้โทรศัพท์ 8 เครื่องรุมจับโปเกมอน
บทความถัดไปเอาละซี, ถ้าพม่าไม่ได้เผา แล้วอยุธยายับเยินอย่างไรล่ะทีนี้