ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกล้มละลาย บริษัทแพรวา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง   ยกเลิกการล้มละลายจำเลยที่  1  และจำเลยที่  คดีหมายเลขแดงที่ล. 9453/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า  ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลงวันที่ 28   พฤศจิกายน  2554  แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้  บริษัท  แปซิฟิค  แบรนด์ส  จำกัดจำเลยที่  1  บริษัท  แพรวา  จำกัด  จำเลยที่  3  ล้มละลาย  เมื่อวันที่  6  มกราคม 2554  นั้นบัดนี้  ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัท  แปซิฟิค  แบรนด์ส  จำกัดจำเลยที่  มีอาชีพ  ไม่ปรากฏอาชีพมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2  อาคารสีลมเซ็นเตอร์  ชั้น  17   ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  บริษัท  แพรวา  จำกัด  จำเลยที่  3   มีอาชีพ  ไม่ปรากฏอาชีพมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 140   อาคารแปซิฟิคเพลสชั้น  9  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานครตามมาตรา  135  (2)  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  2483 ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน 2562 แล้วประกาศณวันที่28 มิถุนายนพ.ศ.  ๒๕๖๒เอกพงศ์  พูลทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ไมค์ ภัทรเดช’ มีคำตอบหลังถูกโยงเป็นคู่จิ้นสร้างภาพ
บทความถัดไป‘อธิบดีสถ.’บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างสถานปฏิบัติธรรม วัดกก จ.ปทุมธานี