‘สวนดุสิตโพล’ ชี้ประชาชนเห็นด้วยฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ปมถวายสัตย์ กว่า 62% รับเชื่อมั่น รบ.ลดลง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสวนดุสิตโพลได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็น หัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ โดยจัดทำผลสำรวจระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 กับประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน

แบ่งหัวข้อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เป็นดังนี้ 1.ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ (จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ มีผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 77.20% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มองว่ามีเหตุผลเพียงพอ อีก 22.80% มีเหตุผลไม่เพียงพอ

2.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ 66.72% เห็นด้วย 18.67% ไม่เห็นด้วย อีก 14.61% ไม่แน่ใจ

3.ประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเกมการเมืองหรือไม่? 40.79% มองว่าเป็นเกมการเมือง 34.97% มองว่าไม่เป็นเกมการเมือง และ 24.24% ตอบว่าไม่แน่ใจ

4.ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร 62.14% ตอบว่าเชื่อมั่นลดลง อีก 28.80% เชื่อมั่นเหมือนเดิม และ 9.06% เชื่อมั่นมากขึ้น

5.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณี การอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์? โดยสิ่งที่อยากบอกฝ่ายรัฐบาลนั้น 46.75% อยากให้รัฐบาลตอบคำถามต้องชัดเจนตรงประเด็น 34.15% อยากให้รัฐบาลตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล 18.29% ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา 13.82% เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 10.16% ควรเตรียมตัว เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนสิ่งที่อยากบอกฝ่ายค้าน 31.38% คือไม่อยากให้ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี 28.87% เน้นเรื่องการทำงาน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 26.36% เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ 19.67% รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดกระชับ เข้าใจง่าย และ 15.06% มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! ‘ทับลาน’ จับเขมรตัดไม้พะยูง ลูกชาย ‘พยัคฆ์ไพร’ ไฟคลอก เจ็บหนัก!! (มีคลิป)
บทความถัดไปด่วน! ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิตแล้ว สมองขาดออกซิเจน หลังถูกคุมตัวที่หน่วย ทพ.43 ปัตตานี