ธ.ก.ส.เตือนผู้ปลูกมันสำปะหลังระวังโรคใบด่างพบระบาดหนัก8 จังหวัดแนวชายแดนใกล้กัมพูชา

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งเตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ซึ่งแพร่ระบาดได้จากท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคฯ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ ลักษณะอาการมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะมีใบด่างเหลือง เสียรูปทรง ยอดใบจะด่างเหลืองรุนแรง ลำต้นแคระแกร็น มันไม่สร้างหัว

ทั้งนี้เชื้อไวรัสนี้สามารถทำลายมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมด ซึ่งยังไม่มียาและ สารเคมีที่ป้องกันหรือรักษาโรคได้ โดยพบการระบาดแล้วในพื้นที่ 8 จังหวัดบริเวณแนวชายแดนใกล้กับประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

นายสมเกียรติ กล่วต่อว่า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศรวม 50 จังหวัด จำนวน 523,589 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 8.6 ล้านไร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 8 จังหวัดข้างต้น และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอื่น ๆ ทั้ง 50 จังหวัด ระมัดระวังโรคดังกล่าว โดยสามารถป้องกันการระบาดได้โดยไม่นำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์จากต่างประเทศ ยกเว้นมันเส้นและหัวมันสด ที่ไม่ติดเหง้าหรือส่วนขยายพันธุ์มาด้วย เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคและทราบแหล่งที่มา สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ กำจัดแมงพาหะนำโรค

นอกจากนี้ หากพบมันสำปะหลังที่มีอาการข้างต้นให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลโรคดังกล่าวได้ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=zds1y49LeDA มหันตภัยใหม่ของมันสำปะหลัง โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (จัดทำโดยมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย) และที่ https://www.youtube.com/watch?v=8Y7yeRYkdjs&feature=youtu.be โรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โจโจ้’ไล่อัด ‘เปรี้ยว’ พ่ายน็อคยก 5 หมดสภาพคาเวที
บทความถัดไปมีปัญหาอะไร ทำไมถึงใช้ป้ายทะเบียนรถ ‘PB4WEGO’ ไม่ได้?