“อลงกรณ์” จี้งสธ.เร่งแก้กฎกระทรวง ปลดล็อคกัญชง ชี้เป็นพืชศก.ใหม่ของโลก ก.เกษตรฯศึกษาไว้แล้วพร้อมหนุนเอกชน-เกษตรกรเพาะปลูก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน เกี่ยวกับการส่งเสริมกัญชาและกัญชงว่า นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในส่วนต้นน้ำคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมวิชาการเกษตรได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชง หรือเฮมพ์(Hemp) ภายในพื้นที่ควบคุมพร้อมส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากว่า 10 ปีพร้อมที่จะสนับสนุนให้เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันทีที่มีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮมพ์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้สอดรับกับการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จะปลดซีบีดี (CBD) จากบัญชียาเสพติดในปี 2563

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กัญชงมีสารซีบีดีสูงกว่ากัญชามากและมีสารเสพติดทีเฮ็ชซี (THC) น้อยมาก ยิ่งกว่านั้นกัญชงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่น ช่อดอก เมล็ด เปลือก ใบ ลำต้น และรากในการแปรรูปสร้างมูลค่านับแสนล้านบาท อย่างน้อยใน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม(Super Food) กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์นิรภัย กลุ่มก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เช่น ซูเปอร์คาพาซิเตอร์(Super Capacitor) เป็นต้น จึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยและเกษตรกรที่จะมีพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่เป็นพืชแห่งอนาคตเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายฟาร์มบิลล์ (Farm bill2018)ปลดล็อคกัญชงเมื่อปีที่ผ่านมา สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆกว่า 22 มลรัฐ ขณะที่จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ส่งเสริมสนับสนุนกัญชงจนกล่าวได้ว่าเป็นเฮมพ์อีโคโนมีของโลก ไทยจึงต้องเดินเร็วเดินให้ถูกทางโดยเฉพาะการแก้ไขกฎกระทรวงปี 2559 ในส่วนบทเฉพาะกาลเพื่อปลดล็อคกัญชงให้เอกชนและเกษตรกรผลิตแปรรูปสร้างงานสร้างรายได้ ประการสำคัญคือกัญชงปลูกและเก็บเกี่ยวต่อรอบผลิตเพียง 120 วัน กินน้ำน้อยไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายต่อเกษตรและสภาพแวดล้อม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 8 ก.ย. 62
บทความถัดไปการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการพัฒนาประเทศ (จบ) : โดย คณิต ณ นคร