‘ปธ.สภาสตรีฯ’ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ ทำบุญครบรอบ 63 ปี ชูบทบาทสตรีไทยพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ และเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ 63 ปี โดยเริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ได้รับเกียรติ และกำลังใจ จากอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาร่วมทำบุญ ได้แก่ พล.ต.หญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ และนางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ และนางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 26 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สภาสตรีแห่งชาติ และองค์กรสมาชิก ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดชินวราราม จัดพิธีทำบุญครบรอบ 63 ปี การก่อตั้ง และทำบุญอุทิศถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว มีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง 63 ปีเต็ม จึงพร้อมใจจัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่สืบสานส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าดีงามไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน 63 ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี จนเป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญ นายกองค์กรสมาชิก และผู้แทน จากองค์สมาชิก ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลางในกรุงเทพฯ ได้ออกมาแนะนำสมาคม และกล่าวถึงผลงานที่สมาคมได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ มีศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งการได้ออกมาแนะนำบทบาทและผลงานขององค์สมาชิก บรรยากาศเป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ พร้อมที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของสตรี ไปกับสภาสตรีแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ ที่ประกาศไว้ ของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม สืบไป

“สภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสตรีทั่วประเทศ ต่างปลื้มปิติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดำรัสครั้งแรก ต่างสร้างความปลื้มปิติต่อสตรีไทยทั่วประเทศ”ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้“ฮู” เผยสถิติน่าตกใจ ชี้ “ฆ่าตัวตาย” คร่า 1 คนทุกๆ 40 วินาที!
บทความถัดไปเปิดใจน้องไอซ์ หอมแม่หน้าโรงเรียน เจ้าตัวเผย โตขึ้นอยากเป็นทหาร