กระทรวงอุตฯ ดีเดย์ปล่อยขบวนคาราวาน พร้อมส่งต่อสิ่งของยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขบวนรถคาราวาน “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการคืนความสุข SMEs

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวาน “กระทรวงอุตสาหกรรม สานพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ว่า หลังจากที่พายุโพดุล และพายุคาจิกิ ได้เข้าถล่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จนสร้างความเสียหายต่อเส้นทางคมนาคม บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้านภาคอุตสาหกรรมกว่า 10 จังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมาณ 136 ล้านบาท

ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการคืนความสุข SMEs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 7 มาตรการเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการเข้าไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูสถานประกอบการเอสเอ็มอี โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่สถานประกอบการ กิจกรรม Maintenances ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กิจกรรม Renovate ฟื้นฟูอาคาร สถานประกอบการ และระบบสาธารณูปโภค ขณะที่วิสาหกิจชุมชน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปรับปรุง ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ที่เคยผลิตให้กลับมาผลิตและจำหน่ายสู่ท้องตลาด โดยเน้น Design & Product Renovate โดยการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการแปรรูป โดย เชื่อมโยงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการของรัฐอื่นๆ เช่น โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Flash Sale) เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประสบอุทกภัย

“กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รวบรวมสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตาม 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการคืนความสุข SMEsเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและคืนความสุขให้ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย”นางเบญจมาพร กล่าว

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย 7 มาตรการ ประกอบด้วย 1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) Big Cleaning 3) ซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟูอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคาร สถานที่ ของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 4) ฟื้นฟูวิสาหกิจแบบบูรณาการผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 6)ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และ 7) เข้าสำรวจ เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon