กยศ.เล็งปรับเงื่อนไขปล่อยกู้หนุนเด็กอัจฉริยะ ปีนี้เปิดให้น.ร.-น.ศ.ทั่วไปกู้แบบไม่จำกัดโควต้า

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาิ(กยศ.) เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กยศ.จะสามารถปล่อยกู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ตามความต้องการแบบไม่กำหนดโควต้าเนื่องจาก กยศ. สามารถติดตามทวงหนี้มากขึ้นคาดว่าในปี 2562 นี้จะมีเงินรับชำระหนี้สูงถึง 3 หมื่นล้านบาทสูงที่สุดเท่าที่เคยเก็บหนี้เมื่อ10 ปีก่อนเงินชำระหนี้อยู่ที่ 5 พันล้านบาทในปี 2561 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาท การเก็บหนี้มากขึ้นทำให้รัฐบาลไม่ต้องจัดสรรงบประมาณมาให้ กยศ.เพื่อนำมาปล่อยกู้ช่วง2-3 ปีที่ผ่านมา

ผลจากการตื่นตัวชำระหนี้ประกอบกับการหักชำระหนี้ผ่านเงินเดือนส่งผลให้การชำระหนี้สูงขึ้นคาดว่าปีนี้จะสามารถปล่อยกู้ถึง 6 แสนคน จากปีที่ผ่านมาปล่อยกู้ 5 แสนคน เป็นลูกหนี้รายใหม่ประมาณ 2 แสนคนิรายเก่าประมาณ 3 แสนคน” นายชัยณรงค์กล่าว และว่า สำหรับการหักเงินเดือนชำระหนี้ล่าสุดหักเงินเดือนไปแล้ว 4 แสนคน ปีหน้าหักเพิ่มเป็น 7 แสนคน คาดว่าในปี 2564 หักเงินเดือนครบ1.2 ล้านคนทำให้เงินชำระหนี้จากการหักเงินเดือนอยู่ที่ 1 พันล้านบาท หรือปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท

นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า กยศ.เตรียมวางหลักเกณฑ์การปล่อยกู้เด็กที่เก่งอัจฉริยะประเภท Born to be หรือ Gifted ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นสามารถใช้ความเป็นเลิศของตนเองให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งในอนาคตคนเหล่านี้อาจเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งของประเทศและมีส่วนในการช่วยประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อการศึกษากำหนดว่าต้องเป็นเด็กที่ขาดแคลนคือมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาท/ปี/ครอบครัว ส่วนกรณีที่กู้เพื่อนไปศึกษาในสาขาวิชาที่ประเทศต้องการ เช่น วิศวะหมอ จะไม่จำกัดในเรื่องรายได้ของครอบครัวเนื่องจากเป็นสาขาที่ประเทศต้องการ นอกจากนี้ กยศ.จะขยายสาขาวิชาที่สามารถกู้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของรายได้ของครอบครัวคือสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติ เช่น สาขาดนตรีไทยนาฏศิลป์วรรณคดี และสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นต้น

นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่า จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน กยศ. ปล่อยกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปแล้ว 5.6 ล้านรายในจำนวนนี้อยู่ในระหว่างการชำระหนี้ 3.51 ล้านราย คิดเป็น 63% ของการปล่อยกู้ไปทั้งหมด, ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1.05 ล้านรายคิดเป็น 19% , อยู่ในระหว่างการปลอดหนี้(ยังศึกษาไม่จบ) 9.76 แสนรายคิดเป็น 17 % และเสียชีวิตทุพพลภาพ 5.67 หมื่นรายหรือคิดเป็น 1% ในจำนวนลูกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ในระหว่างกาชำระหนี้ทั้ง 3.51 ล้านรายนั้นเป็นลูกหนี้ผิดนัด 58% และลูกหนี้ที่ชำระหนี้ปกติ 42% ปัจจุบันิกยศ.ได้ฟ้องดำเนินคดีผู้กู้ไปแล้ว 1.7 ล้านคดี เฉพาะปีนี้ฟ้องไปแล้วราว แสนราย

นายชัยณรงค์กล่าวต่อว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากกองทุนออกประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรงกรณีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติหรือการเป็นผู้มีรายได้ถดถอยหรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วยหรือพิการเพื่อขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้สามารถผ่อนผันชำระหนี้ได้ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 1 ปีรวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon