กลุ่มปตท.ดึงระบบดิจิทัลชูองค์กรโปร่งใส ส่งเสริมคู่ค้า-ผู้ร่วมทุน-ผู้รับเหมา

กลุ่ม ปตท.ดึงระบบดิจิทัลชูองค์กรโปร่งใส ส่งเสริมคู่ค้า-ผู้ร่วมทุน-ผู้รับเหมา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังจัด กิจกรรม พีทีที กรุ๊ป ซีจี เดย์ ประจำปี 2019 ว่า การจัดงานขึ้นของกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสของกลุ่ม ปตท.ให้สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการมานานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากต้องการปลูกฝังพนักงานทุกคน ให้มีวิถีการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน รวมทั้งการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมและจะนำระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ โดยเฉพาะการนำมาใช้บัญชีการเงิน นำบล็อกเชน เพื่อความโปร่งใส สัญญาการค้าขาย การตรวจสอบ และกฎระเบียบต่างๆ เข้ามาใช้ในระบบการเงิน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ได้ขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (ซีจี) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมาได้รณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งภายในงานได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ไฮไลต์โลก: นาทีชีวิตบนท้องถนนมะนิลา
บทความถัดไป‘ดีอี’ เขยื้อน ‘บิ๊กดาต้าท่องเที่ยว’ เชื่อ 3 กลุ่มได้ประโยชน์