กรรมการสิทธิฯวิกฤตหนัก ยังไร้กรรมการชุดใหม่ 7 นาย กลายเป็นองค์กรเจ้าชายนิทรา บริหารงานไม่ได้

กรรมการสิทธิฯวิกฤตหนัก ถ้าภายในสิ้นปี 2562 ยังไม่คลอด 7 กสม. งบประมาณปี 2564จะถูกชัตดาวน์ เปรียบ คนไข้เข้าขั้นโคม่าสุดขีด เป็นเจ้าชายนิทรา องค์กรกทม บริหารงานไม่ได้ การเงินการคลังทั้งระบบ ทางแก้ต้องเร่งกระบวนการสรรหาให้เสร็จ ภายในสิ้นปีนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.ชุดใหม่ 7 คน ที่ดำเนินไปอย่างล่าช้าผิดปกติ ใช้เวลามานานกว่า1ปีเศษก็ยังไ ม่ได้ กสม.ทั้ง 7 คนมาปฏิบัติงาน ประกอบกับ กสม. ชุดปัจจุบันเหลือแค่ 3 คน ก็ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม 5 ภายในสิ้นปี 2562 ยังไม่เกิด กทม ชุดใหม่ 7 คนมาปฏิบัติหน้าที่จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานในหน่วยงาน เพราะจะขาดเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและอื่นๆ

ทั้งนี้ งบประมาณของกสม. ปี 2563 แม้ร่างพ. ร.บ.งบประมาณของรัฐบาลจะล่าช้า ขณะนี้ รัฐบาลยังไม่เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนฯ แต่ กรรมการสิทธิ์ ก็ได้เสนอวงเงิน งบประมาณไปตามขั้นตอน ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณปี 2564 กำหนดให้หน่วยงาน ต่างๆ เสนอวงเงินไปยังสำนักงบประมาณในเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2563 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิฯ กำหนดให้ กรรมการสิทธิฯเท่านั้นเป็นผู้เสนอ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกสม.ไม่มีอำนาจเสนอ กสม. เป็นองค์กรอิสระองค์กรเดียว ที่มีปัญหาเรื่องนี้ ทำให้สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้กับกสม. ไปบรรจุไว้ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เสนอเข้าสู่การประชุมพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะมาใช้จ่ายตั้งแต่1ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

“ถ้าปลายปีนี้ยังไม่มีกทมชุดใหม่ งบประมาณปี 2564 ของกทมจะถูกชัตดาวน์ทันที การเงิน จะชนะงานทั้งระบบ ไม่ต่างไปจาก เจ้าชายนิทราที่เป็นคนไข้ อาการโคม่า นอนบนเตียงเหมือนผัก ไม่รับรู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้น”

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา จะต้องเร่ง การสรรหา ทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ขณะนี้กำลังรอนัดประชุม เพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร แล้วครับ ไว้ 1 คน เพื่อไปสมทบกับอีก 4 คนที่ผ่านกรรมการสรรหา ไปแล้วรวมเป็น 5 คน ส่งให้วุฒิสภา ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติ จากนั้น เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติให้ความเห็นชอบเป็นรายคน เมื่อผ่านความเห็นชอบ ทั้ง 5 คนแล้ว ประธานวุฒิสภา จะนำรายชื่อ 5 คนนี้ และอีก 2 คน ที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปลายปีที่แล้วรวมเป็น 7 คน ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิฯต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon