สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 – EP.25 ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย ชุมชนท่องเที่ยวจัดการตนเอง

“ภูป่าเปาะ” ภูเขาที่เต็มไปด้วยป่าไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบ้านผาหวาย หมู่ 3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มองเห็นถึงคุณค่าจึงร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่นผสานกับการจัดการโดยชุมชนด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร จนปัจจุบัน “ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย” กลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนำพารายได้ สร้างอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ สามารถใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี

แต่ในอดีต “ภูป่าเปาะ” ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากคนในชุมชนที่ขึ้นไปทำไร่เลื่อนลอยและเก็บหาของป่า ส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ซึ่งขณะนั้นการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ก็ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน

แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ปี 2553 ปมปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มถูกปลดแก้ไขโดยคณะกรรมการหมู่บ้านผาหวาย หารือร่วมกันกับคนในชุมชนที่เปิดใจและมีมติที่จะพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ

จากการเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนและนำพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานและบริบทที่ชุมชนมีจนปัจจุบัน ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย กลายเป็นแลนด์มาร์แห่งใหม่ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุนภายใต้”ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มอาชีพและบุคคลในชุมชนอย่างทั่วถึง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หอยเจดีย์ของขวัญจากทะเลช่วงมรสุมสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้าน
บทความถัดไปอั้ม พัชราภา ควง ไฮโซพก เรียนทำอาหารไกลถึงอิตาลี มีซีนหวานโอบเอวชวนลุ้น