“อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ได้งบ 1,700 ล้าน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

“อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ได้งบ 1,700 ล้าน
พร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

วันที่ 25 กันยายน สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อว.ได้รับงบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 24,645 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบพัฒนาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4,350 ล้านบาท งบวิจัยและนวัตกกรม จำนวน 20,295 ล้านบาท ทั้งนี้ ในงบวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 20,295 ล้านบาทนั้น จะนำไปดำเนินการในโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศไทย จำนวน 8,384 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 27 โครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ประเทศไทย

รัฐมนตรี อว.กล่าวว่า ทั้งนี้ ทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ประกอบไปด้วย 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ จะมีโครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโทและบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ จำนวน 338.5 ล้านบาท โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศแห่งชาติ 265 ล้านบาท โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน 150 ล้านบาท โครงการควอนตัม 220 ล้านบาท โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย 900 ล้านบาท เป็นต้น 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม อาทิ ประเทศไทยไร้ขยะ 200 ล้านบาท ฝุ่นPM 2.5 จำนวน 250 ล้านบาท สมาร์ทฟาร์ม 500 ล้านบาท เป็นต้น 3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ มีโครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย 800 ล้านบาทและโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 900 ล้านบาท รวม 1,700 ล้านบาทโดยสำนักงานปลัด อว.เป็นผู้รับผิดชอบ 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ อาสาประชารัฐ 505 ล้านบาท ชุมชนนวัตกรรม 450 ล้านบาท เป็นต้น โดยงบประมาณทั้งหมดจะถูกจัดสรรผ่านกองทุนวิจัยและนวัตกรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้Marriott Thailand Business Council และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เปิดสังเวียนการกุศล “FIGHT NIGHT” ระเบิดความมันเพื่อสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ
บทความถัดไป“INSET” ตุนยอดขายรอรับรู้กว่า 2.7 พันลบ. ลุยขายหุ้นระดมทุน 146 ล้านหุ้น