‘ดีป้า’ จับมือ ‘บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง’ ปั้น ‘ซิตี้ ดาต้า แพลตฟอร์ม’ เพื่อการบริหารจัดการเมือง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ในการร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลระดับเมือง ของจังหวัดภูเก็ต โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน คือ การท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ โดยมี พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แลกเปลี่ยนแนวคิดการใช้ประโยชน์จาก City Data Platform ในบริบทต่างๆ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าว ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 60 ชั้นข้อมูล และแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.การเชื่อมต่อข้อมูล 2.การรวบรวมข้อมูล 3.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแพลตฟอร์มจะนำข้อมูลมาแสดงผลและวิเคราะห์ ใน 3 ด้าน ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้ โดยจะเปิดให้บริการเข้าข้อมูลเพื่อทดลองใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.phuket.cloud ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะที่ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดข้อมูลจากการบริการต่างๆ และประกอบกับการนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บจากหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ในการบริหารจัดการเมือง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ร่วมกับ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สร้างต้นแบบของแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง City Data Platform (CDP) เป็นเมืองแรกของประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้การวิจัย ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือการได้ต้นแบบของแพลตฟอร์มที่พร้อมจะนำเข้าสู่การใช้งานจริงโดยจะเป็นการร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์ม และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป มีการบริหารเมืองภายใต้การจัดการข้อมูลแบบใกล้เคียงความเป็นจริง จะทำให้เมืองสามารถจัดการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายนี้ดีป้า จะดำเนินงานผลักดันเพื่องานวิจัย สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการใช้งานจริงต่อไป

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตี๋ลั่น เมาหมดแรง เจอพริตตี้เดียร์ขึ้นคร่อม ปัดปมเปลี่ยนพื้นบ้านทำลายหลักฐาน
บทความถัดไปศ.ดร.ผาสุก เผยไทยติด 1 ใน 3 เหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินที่สุดในโลก ทำ ปชต.ยั่งยืนยาก