อธิบดี ปค.คนใหม่ มอบนโยบายขรก.ทำงาน 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

อธิบดี ปค.คนใหม่ มอบนโยบายขรก.ทำงาน 24 ชั่วโมง ตั้งเป้าประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า หลังจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เพื่อให้ฝ่ายปกครองทุกจังหวัดนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีมิติเวลา ต้องสร้างเครือข่ายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปสู่ผลผลิต ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับที่น้องประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้วางแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ 5 ประการประกอบด้วย 1. ด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน เน้นให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมขยายผลโครงการพระราชดำริที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ควรต้องหาจุดเด่นของอำเภอ และพิจารณาจัดทำโครงการที่มีในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อเชิดชูพระนามฯ

2.ด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มุ่นเน้นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไปจะมีระบบการรายงานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อำเภอ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินการ ให้นายอำเภอให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหา 3. ด้านหมู่บ้านเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือโครงการอื่นที่เป็นไปในแนวทางตามโครงการนี้ เช่น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด หมู่บ้านศีล 5 บ้านสวยเมืองสุข โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่วนการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ใช้สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการประเมิน 4.ด้านงานทะเบียนและสัญชาติ ต้องเร่งรัดกรณีบุคคลไร้รัฐ ที่มีในประเทศไทยให้มีสถานะ โดยให้สำนักทะเบียนจัดชุดลงไปในพื้นที่พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา”

5.ด้านการบริการประชาชน โดยการยกระดับการบริการประชาชน ให้เป็นศูนย์ราชการสะดวก นอกเหนือจากสำนักทะเบียน รวมไปถึงที่ปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว บริการด้วยรอยยิ้ม ตอบสนองความต้องการของประชาชน สำหรับการบริหารงานอธิบดีกรมการปกครองเน้นหลักบริหาร การวางแผนการทำงาน รวบรวมข้อมูล รวบรวมปัญหา รวมรวมทางออก มีการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลการทำงาน ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ สร้างวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอำเภอส่วนแนวทางการใช้ชีวิตให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ การทำงานในแต่ละครั้ง อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนคนหนึ่ง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ทุกข์ของประชาชนน้อยลง สุขมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความสุขก็จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปลัดกทม.กำชับหน่วยงานลดใช้ ‘รถดีเซล-เก็บขยะ’ ก่อน 04.00 น.ทุกวัน
บทความถัดไปเปิดจองไอพีโอ INSET ซื้อเกลี้ยง 146 ล้านหุ้น เตรียมเทรดตลาดเอ็ม เอ ไอ 8 ต.ค.นี้