“จุรินทร์” เคาะจ่ายเงินล็อตแรกให้ชาวสวนยาง 15พ.ย.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุม กนย. มีมติดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1วงเงิน 24,278 ล้านบาท ประกันรายได้ให้ชาวสวนยางพาราในยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาทต่อกิโลกรัม ของสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สูงสุดครัวเรือนละ 25 ไร่ โดยเงินงวดแรกเกษตรกรชาวสวนจะได้รับรอบแรก 1-15 พฤศจิกายน 2562 และงวดที่ 2 รับ 1-15 มกราคม 2563 และรอบที่ 3 รับ 1-15 มีนาคม 2563

สำหรับ เงื่อนไขของการจ่ายเงินชดเชย กับเกษตรกรชาวสวนยางจะใช้ราคาอ้างอิงจากราคาย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2562 โดยจะเสนอขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เร็วที่สุดหากไม่ทันวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จะเสนอครม.ช้าที่สุดในการประชุม ครม.รอบถัดไป

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรยังไม่ขึ้นทะเบียน สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ต่อจนกว่าจะเริ่มโครงการ และคณะกรรมการระดับตำบลและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะต้องตรวจสอบว่าปลูกจริงหรือไม่ ยางชนิดไหน แล้วรายได้ส่วนต่างนั้นเจ้าของสวนยาง 1.4 ล้านราย ผู้กรีดยาง 3 แสนราย นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการสร้างสวนยางที่ยั่งยืน นอกจากนั้นจะเร่งรัดการส่งออกยางที่จีน และอินเดีย รวมทั้งมอบให้การยางแห่งประเทศไทยนำยางไปขายด้วย โดยสามารถร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณาอื่น ประกอบด้วย การอนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการ (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท การอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท และการอนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คุยกับ”ช่อ พรรณิการ์”จาก แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึง ข่าวลือยุบพรรค (คลิป)
บทความถัดไป‘ปิยบุตร’ เตรียม เปิดข้อมูลคดี ต้นเหตุผู้พิพากษาศาลยะลา ตัดสินใจยิงตัวเอง เจ็บสาหัส