“วีรศักดิ์” ลงใต้หารือเอกชน เล็งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง เพื่อพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยต้องการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ที่มีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงมุมมองการพัฒนาภาคใต้ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และภารกิจหลักที่ตั้งใจทำตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เนื่องจากเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการนำมาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทลายทุกข้อจำกัด โดยต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหากภาครัฐสามารถพัฒนาทั้ง 2 ส่วนให้เติบโตไปพร้อมกัน มั่นใจว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จะมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ การจับเข่าคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นทุกระดับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประยุกต์ รวมถึงดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ตามประเภทกลุ่มธุรกิจ โดยดึงวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวใต้ คือ “จริงใจ รักใครรักจริง” มาเชื่อมต่อกับธุรกิจบริการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความจริงใจเป็นแก่นหลักในการให้บริการ จึงจะสามารถสร้างความประทับใจและมัดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องก็ได้รับประโยชน์ด้วย ทำให้นอกจากธุรกิจการเกษตร ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นแล้ว ธุรกิจบริการจึงเป็นอีกประเภทธุรกิจที่ สร้างรายได้เข้าท้องถิ่นใต้ได้เป็นอย่างมาก

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP Select ชุมชนควนขนุน ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็น Smart Village Online รวมทั้ง บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ที่ได้นำ “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็น “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI” มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

“จากที่ได้ฟังและหารือในรายละเอียดทั้งปัญหาและอุปสรรคแล้ว จะเร่งสรุปทั้งหมด พร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆ  มาดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แบบครบวงจรต่อไป โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เศรษฐกิจภาคใต้มีความเข้มแข็ง เติบโตได้บนพื้นฐานของวิถีชุมชน ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจภาคใต้ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะมีปัจจัยแวดล้อมหลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เอื้อต่อการดึงดูดนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามาเลือกลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ” นายวีรศักดิ์กล่าว

Advertisement

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image