ก.เกษตรฯมั่นใจส่งวาระแบน3สารเข้ากก.วัตถุอันตรายทันประชุม 22 ต.ค.

ก.เกษตรฯมั่นใจส่งวาระแบน3สารเข้ากก.วัตถุอันตรายทันประชุม 22 ต.ค. เปิดชื่อกก.ชุดเก่าเทียบชุดใหม่ที่มีรมว.อุตประธาน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณายกเลิกการใช้ 3 สารเคมี คือพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า วันที่ 22 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะส่งเรื่องการแบน 3 สารเคมีตามมติคณะกรรมการ 4 ฝ่ายที่จะมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายทันวันประชุมแน่นอน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำรายละเอียดเรื่องสารที่จะนำมาใช้ทำแทน ถ้าทำเสร็จเมื่อไรจะเสนอต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ได้รับทราบ จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลยหรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำหนังสือรายงานการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เรียบร้อยแล้ว

แหล่งกล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการวัตถุอันตราย 29 คน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ชุดที่จะประชุมวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ประกอบด้วย ประธาน คือ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากฎหมาย ตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2 ท่าน ตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น และตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนกรรมการและเลขานุการ ได้แก่ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“กรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติเปิดเผยต่อสาธารณะชน ช่วงโหวตยกมือให้แบน 3 สารเคมีนั้น โดยปกติที่ประชุมจะเปิดเผยมติจำนวนเสียงของคณะกรรมการที่โหวตอยู่แล้วว่ามีมติเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมีจำนวนเท่าไร แต่ถ้าจะให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการแต่ละรายว่า ใครออกเสียงอย่างไรนั้น ต้องมีการหารือในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่า ยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะหรือไม่ เพราะถือเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะบุคคล หากคณะกรรมการยินดี ก็พร้อมที่จะเปิดเผยรายชื่อได้”แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการวัตถุอันตราย 27 คน ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) 2562 มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 1.ประธาน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 3.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.อธิบดีกรมประมง 6.อธิบดีกรมปศุสัตว์ 7.อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 8.อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 9.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10.เลขาธิการอย. 11.ปลัดกระทรวงพลังงาน 12.อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 13.อธิบดีกรมขนส่งทางบก 14.อธิบดีกรมเจ้าท่า 15.อธิบดีกรมศุลกากร 16.ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 17.ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 18.ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 19.ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ 20.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจัดการปัญหาวัตถุอันตรายหรือด้านสิ่งแวดล้อม 21.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค 23.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองสุขภาพอนามัย 24.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์หรือสาขากฎหมาย 25.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 26.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี และ 27.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สตม.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : โดยคุณอ้อ