ปปง. แจงอย่าตกใจ กม.โอนเงินข้าม ปท.เกิน 5 หมื่น ต้องถูกตรวจสอบ แค่ขอข้อมูล

ปปง. แจงอย่าตกใจ กม.โอนเงินข้าม ปท.เกิน 5 หมื่น ต้องถูกตรวจสอบ แค่ขอข้อมูล

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า “กรณีการโอนข้ามประเทศเกิน 5 หมื่น จะต้องโดน สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ” ทำให้ประชาชนหรือผู้ทำธุรกรรมโดยทั่วไป เกิดความกังวลและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในวงกว้าง

พล.ต.ต.ปรีชากล่าวอีกว่า เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายนั้น สำนักงาน ปปง. ต้องการจะเน้นย้ำให้สถาบันการเงินฯ ให้บริการโอนเงิน/รับโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป ต้องมีข้อมูลของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีความจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุลหมายเลขบัญชีทั้งของ ผู้โอนและผู้รับโอนเงินเป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินเองที่จะต้องโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ได้ถูกบุคคลตามคำสั่งของผู้โอนต้นทาง

”ขอเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวัลในการโอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาท ไปต่างประเทศ  ท่านไม่ได้ถูกสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบแต่อย่างใดแต่เป็นการขอข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอน ในการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศได้ ซึ่งสำนักงาน ปปง. มองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า เพราะประชาชนจะสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมการโอนเงินของประชาชนแต่ละคนจะถึงมือผู้รับได้ถูกต้องและถูกคน ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายที่ต้องการจะแอบอ้างมารับเงินแทนไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน” พล.ต.ต.ปรีชา กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon