ครม.โยก’เปรมฤทัย’นั่งผู้ตรวจฯเซ่นปมรื้อแท่น ตั้ง’กุลิศ’ประธานบอร์ดกฟผ.

ครม.โยก’เปรมฤทัย’นั่งผู้ตรวจฯเซ่นปมรื้อแท่น ตั้ง’กุลิศ’ประธานบอร์ดกฟผ.

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) แจ้งว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสับเปลี่ยนหมุนเวียนจํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ 1.นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ตําแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ตําแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานบอร์ดกฟผ.คนใหม่ กล่าวว่า วันที่ 16 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บอร์ดกฟผ.) หลังจากไม่มีการประชุมบอร์ดมา 3 เดือน ทั้งนี้ในฐานะประธานบอร์ดจะเร่งพิจารณาความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี)แบบตลาดจร(สปอต) ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำ รวมทั้งประเด็นอื่นที่เกี่้ยวข้อง ตั้งเป้าที่จะพัฒนากฟผ.ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการพลังงานครั้งนี้ เหตุผลหลักมาจากข้อพิพาทเรื่องการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม ของแหล่งเอราวัณ ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในช่วงปี 2565 หลังจากที่มีการเปิดเจรจาระหว่างผู้รับสัมปทานรายเดิม คือ บริษัท เชฟรอน และบริษัท โททาล บริษัท โมเอโกะ กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกรมเชื้อเพลิงฯได้ส่งหนังสือให้ผู้รับสัมปทานเดิมวางหลักประกันค่ารื้อถอนแท่นกว่า 250 แท่น วงเงินหลักแสนล้านบาท ส่งผลให้ผู้รับสัมปทานเดิม เตรียมฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการ จนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สั่งให้เจรจาด่วน เพื่อระงับการฟ้องร้องชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใน 180 วัน คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันรื้อถอนภายในเดือนมีนาคม 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในหลวง พระราชินี ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลก
บทความถัดไปตร.พะเยาไล่ล่าปิ๊กอัพ สงสัยขนยาเสพติด ยิงถูกเด็กชาย 13ปี ดับ ค้นรถเจอแค่เหล้าเถื่อน