‘ผู้ว่าฯสงขลาป้ายแดง’ วอนทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานเป็น ‘เมืองต้นแบบแห่งความร่วมมือ’

ผู้ว่าฯสงขลาคนใหม่ ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นเมือง“ต้นแบบแห่งความร่วมมือ” ยกระดับเมือง “Mice City” “Sport City”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธานประชุมข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

นายจารุวัฒน์กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ขอให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขยายผลโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการเป็นเมือง Mice City, Smart City, Green City และ Sport City ซึ่งขณะนี้ จ.สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา Sports City เมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา

“เพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและประชาชนในการช่วยกันพัฒนาจังหวัด การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การกีฬา สินค้าโอท้อปด้วยการอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ พื้นที่ความมั่นคง 4 อำเภอและพื้นที่อำเภอพิเศษ 3 อำเภอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การศึกษา การคมนาคมและศูนย์ราชการ”

นายจารุวัฒน์กล่าวว่า แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นปัญหาเร่งด่วน การพัฒนาต่อยอดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 การขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา แหล่งน้ำสายหลัก การแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก การสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน การสร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันพื้นที่

“ทุกหน่วยงานจะต้องทำงานแบบบูรณาการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาจังวัดสงขลาให้เป็นจังหวัดต้นแบบแห่งความร่วมมือ ร่วมใจเพื่อประชาชน ภายใต้แนวคิดปัญหาประชาชนต้องได้รับการแก้ไข และประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายจารุวัฒน์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มชลบุรีสานฝันซื้อหวย ‘เพื่อพ่อ’ ถูกตรงๆ รับ 12 ล้าน ให้แม่ใช้หนี้
บทความถัดไปในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช