โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ “พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำรวจโทหญิงให้แก่ พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ประกาศ ณ วันที่11ตุลาคมพ.ศ.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้พงศกร อัดงบกองทัพตั้งแบบผูกพัน จนเป็นราชาเงินผ่อน ลด-หั่นไปพัฒนาสิ่งอื่นไม่ได้
บทความถัดไปดาวกับดวง 19 ตุลาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร