จับตากก.วัตถุอันตรายชี้ชะตา3สารพรุ่งนี้ ก.อุตยันยกมือแบน ขอกำลังตร.ตรึงเข้ม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯยืนยันว่าในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีขึ้นวันที่ 22 ตุลาคม ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องการยกเลิกใช้สาร 3 ชนิดในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารคลอร์ไฟริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนร่วมเป็นกรรมการทั้ง 3 คน จากทั้งหมด 29 คน จะลงคะแนนให้มีการยกเลิกการใช้สาร 3 ชนิดแน่นอน เบื้องต้นทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะโหวตยกเลิกเช่นกัน ขณะที่กรรมการท่านอื่นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ส่วนการเปิดเผยผลการลงมติแบนสาร 3 ชนิดจะเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ เป็นสิทธิของที่ประชุม แต่โดยปกติการประชุมต่างๆ ก็รับทราบกันภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้ออกมาบอกว่ากรรมการคนไหนโหวตอย่างไร

“หลังจากพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคมนี้ ส่วนตัวพร้อมจะนั่งเป็นประธานกรรมการวัตถุอันตรายโดยตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด จากปัจจุบันนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม 2 คนร่วมเป็นกรรมการ คือ นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงาน(กรอ.) และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)”นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยสุขภาพประชาชนตามข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกมาระบุว่าสาร 3 ชนิดเป็นมลพิษ โดยทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีแนวทางการใช้สารอื่นทดแทนสาร 3 ชนิดที่จะยกเลิก เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีแนวทางเยียวยาผลกระทบราคาสารทดแทนที่อาจทำให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามกฎหมายปลัดฯ ไม่มีสิทธิในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่าให้รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลคลัสเตอร์ทำหน้าที่ประชุมตามภารกิจ อย่างไรก็ตามตนได้รวบรวมข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งมายังกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกใช้ 3 สาร เพื่อใช้หารือกันในที่ประชุมต่อไป

นายประกอบ ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ยังยืนยันแนวทางที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ แต่ละรายมีมติอย่างไร ทางประธานในที่ประชุมจะสอบถามความสมัครใจของคณะกรรมการแต่ละรายว่า ต้องการให้เปิดเผยรายชื่อหรือไม่ หากไม่ต้องการให้เปิดเผย ทางประธานจะไม่สามารถบังคับได้ แต่ถ้าคณะกรรมการรายได้ต้องการเปิดเผยรายชื่อ ในที่ประชุมจะเปิดเผยรายชื่อให้ แต่ที่จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการแน่นอน คือ สัดส่วนการโหวตว่า เห็นด้วยกี่เสียง ไม่เห็นด้วยกี่เสียง

ด้านนายเลียบ บุญเชื่อง ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ชมรมฯได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายสุริยะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอให้ทบทวนการยกเลิกใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต ที่จำเป็นต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 2 แสนราย เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าส่งผลกระทบต่อรางกายตามที่มีการกล่าวอ้าง และหากงดหรือยกเลิกต้องมีสารชนิดอื่นสามารถทดแทนกันได้ราคาที่ถูกกว่า แต่คุณภาพเท่าเทียมกับสารปัจจุบันที่ใช้อยู่

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่ 22 ตุลาคม ระหว่างเวลา 09.30 – 14.00 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาแบน หรือไม่แบนวัตถุอันตราย 3 สาร ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซตว่า หลังจากมีกระแสข่าวจะมีทั้งผู้สนับสนุนให้แบน 3 สาร และผู้คัดค้านแบน 3 สารจะมาร่วมฟังการประชุมที่กระทรวงอุตสาหกรรมจำนวนมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงประสานไปยังสถานีตำรวจพญาไท เพื่อมารักษาความเรียบร้อย เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการปะทะกันระหว่างผู้เห็นต่างทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งได้แยกพื้นที่ชัดเจนระหว่างผู้เห็นด้วยในการแบน 3 สาร และผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกัน , แยกให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ขึ้นลิฟท์เฉพาะ และกำหนดพื้นที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้เข้าห้องประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! โปรดเกล้าฯถอดฐานันดรศักดิ์-ยศทหาร เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ต่อต้าน สถาปนาสมเด็จพระราชินี
บทความถัดไปย้อนประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี