ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันยางไปแล้วกว่า 170 ล้านบาท คาดจ่ายครบ 1.7 ล้านรายภายใน 15 พ.ย.นี้

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ธ.ก.ส.จ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว 170 ล้านบาท มีผู้รับเงินกว่า 5 หมื่นราย แบ่งเป็นเจ้าของสวน 2.55 หมื่นราย และคนกรีด 2.45 หมื่นราย หลังจากนี้ต้องรอให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมมายัง ธ.ก.ส. คาดว่า กยท.ส่งรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย 1.71 ล้านราย มาให้ ธ.ก.ส.ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะเร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในรอบแรกภายใน 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้ หากรายชื่อจาก กยท.มาสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรภายใน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยนายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ มีเป้าหมายเกษตรกร 1.71 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 2.34 หมื่นล้านบาท โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม ตามโครงการฯ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 50,063 ราย แบ่งเป็น เจ้าของสวน 25,549 ราย และคนกรีด 24,514 ราย เป็นเงิน 170.28 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่
การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย)Xปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดเอง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ 60% และคนกรีดจะได้ 40% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุก 2 เดือน กำหนดจ่ายเงิน งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 และงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับการยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค หรือที่  Link: http://www.rubber.co.th/gir/index/ และตรวจสอบการรับสิทธิการโอนเงิน ได้ที่ Link: http://chongkho.inbaac.com  หรือ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วันนอร์’ ไม่ขัดข้อง ‘มาร์ค’ นั่งปธ.กมธ.ศึกษาแก้รธน.ชี้มีความรู้ความสามารถ
บทความถัดไปTerminator: Dark Fate ไม่แปลกใหม่