30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา

30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา

“ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้น ก็คือความสงบ…เป็นเมืองไทยที่จะมีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนา ตามที่ได้ตั้งชื่อ ‘มูลนิธิชัยพัฒนา’ ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือ ความสงบ ความเจริญ ความกินดีอยู่ดี”

เป็นพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2537 ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา น้อมนำมารำลึกถึงในโอกาสก่อตั้งครบ 30 ปี ภายในงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน และพระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า มูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั้งจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอยากให้การดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรของพระองค์คล่องตัวขึ้น ดำเนินงานในลักษณะของเอกชน ที่มีรายได้จากการสมัครใจบริจาค การลงทุนต่างๆ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ขณะที่การทำงานก็ช่วยเหลือและพัฒนาราษฎรได้พอสมควร

งานส่วนใหญ่คือ การพัฒนาด้านการเกษตร เราทำเรื่องดิน น้ำ ทำอย่างไรจะอนุรักษ์ไม่ให้ถูกทำลาย ทำเรื่องการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ แจกแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และยังมีอีกหลายโครงการพัฒนาที่ทำเอง ส่งเสริมให้ประชาชนทำ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทำ อย่างไรก็ตาม ได้อ่านบัญชีรายจ่ายมูลนิธิมีมากกว่ารายรับในหลายเดือนที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องตัดโครงการที่มี 200 กว่าโครงการให้น้องลง เพราะคิดว่าเมื่อผู้บริจาคได้เห็นก็จะสบายใจและบริจาคมากขึ้น

“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ทรงสั่งเสียอะไรมากมาย มีเพียงเรื่องเดียวที่ทรงสั่งเสียคือ ต้องดำเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าพระองค์จะอยู่หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน

และขอขอบคุณผู้บริจาค 30 ปี ของการดำเนินงานมูลนิธิ จะไม่ทำให้ทรงผิดหวัง และจะขยายงานไปสู่สิ่งต่างๆ จะต้องร่วมงานกับคนหลายชาติมากขึ้น ก็ทำไปเถอะ ช่วยกันทำถวายท่านมากขึ้น”

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จฯกลับ

ภายในงานยังเปิดตัวหนังสือ “30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งพิเศษ 5,000 เล่ม ซึ่งได้รวบรวม 30 เรื่องราวสำคัญและอันซีน การถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 และกรมสมเด็จพระเทพฯ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาจัดพิมพ์ เพื่อให้ผู้สนใจซื้อได้ในราคาเล่มละ 150 บาท

อย่างเรื่องพระอารมณ์ขัน “เหตุเกิดเมื่อทรงงานของมูลนิธิ” กาลครั้งหนึ่ง ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

“ก่อนเสด็จฯมาถึงงานราวหนึ่งชั่วโมง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงแจ้งมาว่า ให้เตรียมซอไว้ จะทรงสีซอให้ควายฟัง เราก็ประชุมกันเครียดเลย พลาดอะไรไป หรือทรงสั่งอะไรแล้วเราไม่ทำหรือเปล่า” ดร.สุเมธเล่าถึงความจำวันนั้นได้แม่น

“ความจริงพระองค์ไม่ทรงมีความอะไรให้ตีหรอก รับสั่งว่า ‘ความจริงฉันอยากทดลองมานานแล้ว ควายได้ยินซอแล้วจะเป็นอย่างไร’ พระองค์ประทับนั่งสีซอบนเก้าอี้พลาสติกหน้าคอก ควายก็สองจังหวะ หนึ่ง มอง สอง พอตั้งตัวได้ก็หนีไปจุกมุมคอก ฝรั่งมังค่าก็งงกัน”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และกรมสมเด็จพระเทพฯ เช่น ฉลองพระองค์สูทมูลนิธิชัยพัฒนา, กล้องถ่ายภาพ แผนที่กระดาษซึ่งมีลายพระหัตถ์ ดินสอ วิทยุสื่อสาร พระมาลาทรงงาน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาผ่านของใช้ส่วนพระองค์

รวมถึงนิทรรศการพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจรในรัชกาลที่ 9 “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งนำมาจัดแสดงในรูปแบบ AR 3 มิติ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาโดยใช้ระบบ GMIS รวมถึง เป็นต้น

30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา

ของใช้ส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon