ไอแบงก์ -ธพว.ประกาศรับสมัครผู้บริหารใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการสรรหา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีการประชุม โดยมีมติให้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว.  ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2562  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 35 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 02-265 – 4036, 02-265-3998 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th

รายงานข่าวจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจ้งว่า ไอแบงก์ขยายเวลารับสมัครผู้บริหารสัญญาจ้าง (ระดับสูง) เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา  โดยมีอายุสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี เนื่องจากมีผู้สมัครแต่มีจำนวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2562  คือ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา  สายงานสนับสนุนธุรกิจ รับผิดชอบกลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย  กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ และ กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 อัตรา รับผิดชอบ 1.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 2.กลุ่มงานธุรกิจรายใหญ่  และ 3.กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่ารวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร แต่เมื่อรวมอายุสัญญาจ้างแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่า กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th   ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2650-6999 ต่อ 7059 หรือ 7182

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : “ปราสาทชูริ” มรดกโลกในกองเพลิง…อีกครั้ง
บทความถัดไประส่ำอีก! ‘ปินส์’ ลดมาตรฐานที่พักซีเกมส์ ‘บิ๊กต้อม’ สั่งตามติดโค้งสุดท้าย หวั่นทัพไทยเจอแจ็กพ็อต