กรมชลประทานร่วมพัฒนาคลองดำเนินสะดวก หนุนท่องเที่ยววิถีไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูคลองเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตประเพณีของคนท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมชลประทาน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิการบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ร่วมให้การต้อนรับ ที่ วัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายเฉลิมเกียรติ ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงการ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มุมมองใหม่ให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาคูคลองที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นการสร้างรายได้เสริมพิเศษให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวลุ่มน้ำแม่กลองเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยววิถีคลอง “1 คลอง 2 น้ำ 3 จังหวัด” ประกอบด้วย 1 คลอง ได้แก่คลองดำเนินสะดวก 2 แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญตลอดคลองดำเนินสะดวก 4 จุด ได้แก่ จุดที่1 วัดโชติทายการาม จุดที่ 2 บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด จุดที่ 3 สวนเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 คลองสะเดา และจุดที่ 4 ตลาดเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้ร่วมสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดำเนินสะดวก และคลองซอยต่างๆ พร้อมปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด และสวนเกษตรแม่ทองหยิบ รวมทั้งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลอง การขุดลอกคูคลองดำเนินสะดวกและคลองในเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมกับควบคุมระดับน้ำ ด้วยการซ่อมแซม ประตูระบายน้ำบางนกแขวก และประตูน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ อีก 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองบางคนที และประตูระบายน้ำคลองทองหลาง-บางน้อย รวมทั้งมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำในคลองด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประตูระบายน้ำแพงพวย ประตูระบายน้ำคลองขุดลัดราชบุรี และขุดลอกคลองขุดลัดราชบุรี คลองแพงพวยและคลองโคกวัด ซึ่งโครงการฯทั้งหมดจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวขอนแก่นเซ็งลงทะเบียน ‘100เดียว เที่ยวทั่วไทย’ ไม่ทัน! ลั่นพรุ่งนี้ทำต่อจนกว่าจะได้สิทธิ์
บทความถัดไปลอว์เรล กริ๊กส์ นักแสดงบรอดเวย์ดาวรุ่ง เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด วัยเพียง 13 !!!