เลขาธิการ สปส. ขอเวลาศึกษาการใช้เงินกองทุนตามข้อสั่งการ ‘บิ๊กตู่’

เลขาธิการ สปส. ขอเวลาศึกษาการใช้เงินกองทุนตามข้อสั่งการ”บิ๊กตู่” แนะผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ขอรับสิทธิและความคุ้มครอง ถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีหนังสือให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือกู้ยืมเพื่อรายจ่ายในสิ่งจำเป็นอื่นๆ ว่า เพิ่งรับทราบข่าวดังกล่าวจากสื่อมวลชน และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูล และพิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งต้องขอเวลาส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้น จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายทศพล ยังกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์กรณีที่ว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน

“แนะนำให้ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (กกจ.) เพียงใช้เลขบัตรประชาชน ในการลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจาก บัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รหัสผ่าน เพื่อใช้งานระบบ เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียน และรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ” นายทศพล กล่าว
——-

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แจงแชร์นั่งตากแดดต้อนรับผอ.ใหม่ เรื่องธรรมดาร.ร.เคยทำ อย่าดราม่า เผยเหตุครูหักกัน ดิสเครดิต
บทความถัดไปทบ.แจง ภาพคำพูด ผบ.ทบ.เรื่องเหตุการณ์ชายแดนใต้ เป็นเฟกนิวส์