ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกล้มละลายสกุลดัง “พรหมศิริ”

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ล. 241/2532 กองบังคับคดี ล้มละลาย1 ศาลแพ่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จําเลยที่ 2 นายศิริ จันทมณี จําเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่11 กันยายน 2533 บัดนี้ศาลแพ่งได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของนายสุรินทร์พรหมศิริ จําเลยที่2 นายศิริ จันทมณี จําเลยที่ 3 ตามมาตรา 135(4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 แล้วประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 พินภณา จะนุรัตน์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ประยุทธ์” เผย รบ.กำลังหาทางสู้ค่าโงโฮปเวลล์ เจรจาอยู่ พูดตอนนี้ไม่ได้
บทความถัดไปสปสช.ก้าวสู่ปีที่ 18 รุกพัฒนา “กองทุนบัตรทอง”