ยูเนสโก ยกย่อง ‘พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโก ยกย่อง ‘พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส’ เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 ได้ยกย่องบุคคลสำคัญถึง 2 รูป ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464)

นายอิทธิพล กล่าวต่อ วธ. โดยกรมการศาสนาได้ เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสาคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ ปี พ.ศ. 2563-2564 และได้รับการบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งรัฐบาลจะได้ดำเนินการเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองในมิติศาสนา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ และจัด กิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ร่วมกับคณะกรรมการอานวยการจัดงาน 150 ปี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศิษยานุศิษย์ ซึ่งได้แต่งตั้งไปก่อนแล้ว

นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ จนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดารงอยู่และ ละสังขารขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านได้มีคุณูปการต่อทั้งสถาบันศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์ ในการประกาศ ยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมเฉลิมฉลองกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะ มอบหมาย กรมการศาสนา ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่ คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
ทั้งนี้ วธ. ขอเชิญชวนส่งเสริมสันติภาพ เพื่อรวมจิตรวมใจเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2563 และวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เสี่ยหนู’ โวศึกซักฟอกถามอะไร ‘นายกฯ’ ตอบได้หมด จ่อโหวตปธ.กมธ.แก้รธน.ตามพปชร.
บทความถัดไปพงศกร ชี้ ร่างกม.ใหม่ไม่ได้เลิกเกณฑ์ทหาร แค่พักไว้แล้วทำให้ดีขึ้น มีสงครามก็เกณฑ์ได้