ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มอริเตเนีย เนื่องในวันเอกราช

พระราชสาส์น
พระราชสาส์น กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มอริเตเนีย เนื่องในวันเอกราช 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ความว่า ฯพณฯ นายมุฮัมมัด วะลัด อัลฆอชวานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย กรุงนูอากชอต ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon