‘ศรีสุวรรณ’ จ่อนำชาวนครนายกร้องป.ป.ช. ‘ผอ.สทน.-สำนักปรมาณูฯ’ ทุจริตต่อหน้าที่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทน.) ได้ดำเนินโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ขนาด 20 เมกะวัตต์ มูลค่า 16,000 ล้านบาทขึ้น ที่ต.ทรายมูล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าสทน.ได้นำกากกัมมันตรังสี ซึ่งเกิดจากการผลิต หรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์ หรือจากเครื่องกําเนิดรังสี ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว จากบางเขนและคลอง 5 ปทุมธานีขนย้ายนำมาเก็บไว้ ที่โรงเก็บกากกัมมันตรังสี ต.ทรายมูล อ.องค์รักษ์แล้ว โดยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะต้องมีการการจัดทํารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ประกาศกําหนดซึ่งประกอบด้วย 1. ผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกต่อพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ทั้งในส่วนที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ 2. ลักษณะของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 3. รายงานด้านสิ่งแวดล้อม 4. การกระจายตัวของประชากรบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 5. เส้นทางการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 6. การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งให้เสร็จสิ้นเสียก่อนด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การนำกากกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นวัสดุนิวเคลียร์ที่มีความเป็นอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมสูงไปกักเก็บไว้ที่องค์รักษ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ละเมิดกฎหมายเสียเองโดยไม่คำนึงถึงขั้นตอน วิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของชาวองค์รักษ์ นครนายกตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 41 และมาตรา 43 ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ โดยที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตาม มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 กำหนด แต่ทว่า ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สปพ.) กลับละเลยกฎหมายดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยชัดแจ้ง

“ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและชาวนครนายก จะยกขบวนกันนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวน เอาผิดผู้บริหารของสทน. และสปพ. ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” นายศรีสุวรรณกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ภักดี”กก.วัตถุอันตรายยืนยันมติฯถูกต้องตามกฎหมาย
บทความถัดไปอวดภาพหวานพรีเวดดิ้ง ‘ริต้า-กรณ์’ พร้อมเผยฤกษ์ดีงานแต่ง