‘จุติ’ ตีปี๊บ พม.ทำงานโลกต้องรู้ เพราะมีผลต่อของบฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

“จุติ” ตีปี๊บ พม.ทำงานโลกต้องรู้ เพราะมีผลต่อของบฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกหน่วยงานสังกัด พม. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้าร่วมว่า ได้หารือกับผู้บริหาร พม.ถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าขยับการจัดอันดับทิปรีพอร์ตค้ามนุษย์ของสหรัฐ สู่เทียร์ 1 ให้ได้ ซึ่งการทำงานจะต้องบูรณาการกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ พม.มีความสมบูรณ์ และเป็นเสาหลักด้านสังคมให้ได้

นายจุติกล่าวอีกว่า ตนยังมีแนวคิดที่จะให้มีโฆษกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพราะการประชาสัมพันธ์ถือเป็นอีกจุดอ่อนของ พม.ที่ทำงานเยอะ แต่ประชาชนไม่ค่อยรับทราบ ฉะนั้นอยากให้ประชาสัมพันธ์ผลงานตนเอง เพราะจะมีผลต่อการของบประมาณ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ตนเน้นย้ำว่าจะพิจารณาทุกมิติ เน้นผลลัพธ์ของงาน โดยเฉพาะมิติการรับฟังปัญหาและตอบโจทย์ปัญหาให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง ต้องมีการประชาสัมพันธ์งาน และเป็นเสาหลักของงานด้านสังคม บูรณาการงานทุกกลุ่มเป้าหมายกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพราะ พม.ต้องอาศัยอำนาจและงบประมาณกระทรวงอื่นมาช่วยกันบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย

บทความก่อนหน้านี้‘น้ำโขง’ วิกฤตแห้งขอดเหลือแค่เมตรกว่า เริ่มกระทบเรือท่องเที่ยว
บทความถัดไปดัชเชสเคท ยึด “กฎราชวงศ์” ในการแต่งองค์ ให้พระโอรส พระธิดา