กก.วัตถุอันตรายรอก.เกษตรเสนอร่างประกาศฯ ยืดแบน2สาร-จำกัดใช้1สารตามมติ27พ.ย.

กก.วัตถุอันตรายรอก.เกษตรเสนอร่างประกาศฯ ยืดแบน2สาร-จำกัดใช้1สารตามมติ27พ.ย.

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวถึงความคืบหน้ามติคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีมติยืดการแบนสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต แทนการแบนว่า นายสุริยะระบุว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เดือนธันวาคมนี้เพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม เพราะต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะต้นเรื่อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อรับรองมติของวันที่ 27 พฤศจิกายน

“การรับรองมติได้ ต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายล่าสุด จากนั้นให้นำร่างประกาศกระทรวงฯ เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศฯ เสียก่อน ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ เป็นประธาน ส่วนจะมีการประชุมในเดือนธันวาคมหรือไม่ต้องติดตามอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลงราชกิจจาประกาศใช้ต่อไป”นายประกอบกล่าว

นายประกอบกล่าวว่า ยืนยันมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบหนุ่มใต้หนีหมายจับคดีข่มขืน แอบกบดานบ้านญาตินาน 12 ปี
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร