“จุรินทร์”จ่อชงครม.ดันข้อเสนอสร้างความเท่าเทียม LGBT

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับรายละเอียดแผนปฏิบัติการของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งครอบคลุม 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1.การเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเพศ 2.การปรับหลักคิดและค่านิยมให้สังคมยอมรับเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และ 3.การมุ่งขจัดความรุนแรงด้วยเหตุเพราะความแตกต่างทางเพศ ในเรื่องทัศนคติของสังคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมส่งเสริมกิจการสตรีฯ สร้างความตระหนักในสามกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งภาครัฐเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมความเท่าเทียมและการยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 2.กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติเช่นผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศ ทราบถึงสิทธิและกลไกรัฐในการคุ้มครองสิทธิ และ 3.กลุ่มผู้มีทัศนคติไม่ถูกต้อง ปรับให้มีความเข้าใจหัวอกผู้ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ แทรกเนื้อหาในหลักสูตรระดับผู้บริหารองค์กรและในสถาบันการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลที่มีการจำแนกเพศเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปรับปรุงกฏระเบียบที่ขัดต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมฯ พิจารณาความเป็นไปได้ให้บุคลากรแต่งกายตามเพศวิถี กำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับกระทรวงเพื่อดูแลเรื่องความเท่าเทียมในองค์กร รณณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

“ทั้งนี้ ความเท่าเทียมฯ จะเกิดขึ้นจริงได้ต้องใช้เวลา และมาจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆทั้ง รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยเฉพาะการทำงานของทุกกระทรวงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ เมื่อได้แผนงานที่ชัดเจน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานข้ามกระทรวง จะนำเสนอให้ครม.พิจารณาเพื่อขอมติสั่งการให้เกิดการบูรณาการทำงานต่อไป” น.ส.รัชดา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มท.ขอเปลี่ยนหลักเกณฑ์ภัยหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเกิน 3 วัน ประกาศได้
บทความถัดไปเรือเล็กเดือดร้อนหนัก คลื่นลมแรงกระทบชาวประมงพื้นบ้านนราธิวาส ออกหาปลาไม่ได้ร่วมเดือน (ชมคลิป)