‘ก.ล.ต.’ จับมือเอกชน ตั้งร้านกาแฟ ‘คาเฟ่อเมซอนฟอร์แช้นส์’ เพื่อสังคม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (กลาง) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) ในรูปแบบเพื่อสังคม กับนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อให้ Café Amazon for Chance เข้ามาเปิดให้บริการในที่ทำการของ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยพิธีลงนามนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ โดยก.ล.ต.มีความมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์ ในการดำเนินนโยบายในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร โดยหนึ่งในนโยบายหลักคือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสแก่กลุ่มผู้เปราะบาง และวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งการเปิด Café Amazon for Chance ที่มีการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีส่วนเป็นการเสริมพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ และลดปัญหาสังคม นอกจากนี้ ยังมีส่วนสร้างรายได้แก่เกษตรกรโดยตรงอีกด้วย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้รัฐบาลเตรียม kick off ถนนคนเดินพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมมอบความสุขให้พี่น้องประชาชน นำร่องแล้ว ถนนสีลม รายได้สะพัดกว่า 8 ล้านบาท
บทความถัดไป‘มือปืนโหด’ ประกบยิง ‘พ่อค้าวัว’ ดับกลางถนน มุ่งปมขัดแย้งธุรกิจ