ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมทหารป่วยเจ็บ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมทหารป่วยเจ็บ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 มกราคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก, พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จฯไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารถึงอาการทหารผู้บาดเจ็บ ด้วยความห่วงใย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามทุกนาย

ทั้งนี้ การเสด็จฯไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี และการเสด็จฯไปทุกครั้งได้นำมาซึ่งความปีติและความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามและบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นอย่างยิ่ง

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image