จุรินทร์ ฟิต! รับปีใหม่ ตั้งกรรมการ 2 ชุด แก้ปัญหาประมง

เมื่อวันที่ 2 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้ลงคำสั่งวันเดียวกัน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้มาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ทั้งที่เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลและการทำประมงให้เกิดความยั่งยืนรวมถึงการป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำและสินค้าประมงที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดในประเทศและสายการผลิตเพื่อส่งออก จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 20 แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการฯ ส่วนกรรมการนั้นประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวง-หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้จะมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมง IUU ( Illegal Unreported  and  Unregulated  Fishing ) ตลอดจนกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานความร่วมมือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเหมาะสมเพื่อบรรลุความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สมคิด’ ไม่ตื่นเต้น ‘ชวน’ เสนอโละ ส.ว. สาย ผบ.เหล่าทัพ แขวะคนขวาง แค่หวงผลประโยชน์ตัวเอง
บทความถัดไปสกู๊ปพิเศษต้อนรับปีใหม่ : เปิดปฏิทินกีฬาไทย-เทศ2020 จับตามหกรรมใหญ่ ‘โอลิมปิก-ยูโร’