‘อาเซียน’ ถกประเด็นเศรษฐกิจนัดแรก หลังเวียดนามรับไม้ต่อประธานอาเซียนจากไทย

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Committee of the Whole (CoW) ครั้งที่ 10 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2563 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจของอาเซียนครั้งแรกในปี 2563 ภายหลังเวียดนามเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทย เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นสำคัญและแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลในปีนี้

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้หารือแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจที่จะร่วมกันผลักดันในปีนี้ ภายใต้แนวคิดของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน คืออาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว รวม 14 ประเด็น โดยเป็นประเด็นที่สานต่อจากที่ไทยริเริ่มไว้ เช่น การจัดทำกลไกเพื่อติดตามและประเมินการบูรณาการด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (ไอยูยู) และการลงนามความตกลงการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) หลังจากปิดดีลที่ไทย ปีที่ผ่านมา เป็นต้น และประเด็นใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ การเชื่อมโยงการชำระเงิน การเชื่อมโยงศูนย์นวัตกรรม การทำแผนงานความมั่นคงทางอาหารระหว่างกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ติดตามการดำเนินการสำคัญของ 23 องค์กรรายสาขา การทำแนวทางการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน เพื่อรองรับรูปแบบการค้าปัจจุบันและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น การผลักดันให้ใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองโดยเร็ว เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการค้าระหว่างกัน การเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเร่งรัดข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาอุตสาหกรรมรถยนต์ของอาเซียน ที่เจรจาเสร็จนานแล้วให้มีการลงนามและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานซ้ำซ้อน การขอเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศติมอร์-เลสเต

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า นอกจากประเด็นการค้าระหว่างกันแล้ว ที่ประชุมยังหารือถึงแผนการทำงานระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา รวม 11 ประเทศ เช่น การยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน เกาหลี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ให้ครอบคลุมและเปิดตลาดระหว่างกันมากขึ้น การเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันความตกลงเอฟทีเอ กับญี่ปุ่นฉบับปรับปรุงโดยเร็ว ที่ขณะนี้มีไทยและสิงคโปร์ดำเนินการแล้ว การทำแนวทางหรือขั้นตอนสำหรับการเจรจาเอฟทีเอใหม่ๆ หรือที่จะกลับมาเจรจาในอนาคต เช่น แคนาดา และอียู เป็นต้น การวางแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ที่มีรัสเซียเป็นสมาชิก เป็นต้น

สำหรับการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เป็นการประชุมคณะกรรมการสาขาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ที่มี 23 ด้าน (อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า) ผู้แทนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และผู้แทนทางด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อรับทราบผลการทำงานในปีที่ผ่านมาและแผนการทำงานปี 2563 รวมถึงหารือประเด็นที่คาบเกี่ยวด้านต่างๆ อาทิ การรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การทบทวนแผนงานอาเซียนระยะกลางและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,792 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ราว 13% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 68,545 ล้านเหรียญสหรัฐและนำเข้าจากอาเซียน 45,247 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 99,518 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียน 57,859 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากอาเซียน 41,659 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็น 27% ของการส่งออกรวมของไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โรนัลโด้’ เบิ้ล2! ‘ม้าลาย’ เปิดบ้านสอย ‘ปาร์ม่า’ 2-0 ยึดฝูงเหนียวแน่น
บทความถัดไปคลุกวงหุ้น : ‘โกลเบล็ก’ คาดหุ้นไทยยังผันผวน แม้ปัจจัยต่างประเทศเริ่มคลายตัว แต่ยังไม่ชัดเจน (ชมคลิป)