กรมสรรพากรพร้อมลดหย่อนภาษีประกันภัยในระบบออนไลน์แล้วปีนี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  กรมสรรพากรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเปลี่ยนแปลงกระบวนงานให้อยู่ในรูปดิจิทัล ล่าสุดในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 กรมสรรพากรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ดังนี้ การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้ จ่ายเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบำนาญที่เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย และให้หน่วยงานผู้รับประกันภัยนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป  โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงไว้ในระบบ My Tax Account ทั้งนี้ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบำนาญที่ผู้มีเงินได้ได้ทำไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้มีเงินได้สามารถเลือกที่จะแจ้ง ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย หรือใช้หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานผู้รับประกันภัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันไว้แล้วก็ได้

สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย และให้หน่วยงานผู้รับประกันภัยนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงไว้ในระบบ My Tax Account

นางสมหมายกล่าวตจ่อว่า ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อนประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อนำมาไว้บนระบบ My Tax Account สำหรับให้บริการผู้เสียภาษีในการคัดค้นข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งปัจจุบันข้อมูลในระบบ My Tax Account ประกอบด้วย ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ เงินบริจาค (e-Donation) และเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ได้  ซึ่งการการเชื่อมโยงข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับลดระยะเวลาในการพิจารณาคืนเงินภาษี ผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘นิชิโนะ’ เตรียมถก ‘ส.บอลไทย’ เฟ้นโค้ชประตู-ฟิตเนสใหม่ เตรียมช้างศึกลุยคัดบอลโลก
บทความถัดไปกบข.ลงทุนต่างประเทศ ตั้งเป้าปี63สร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง