คณะสันติสุขใต้ เปิดผลเจรจา ‘บีอาร์เอ็น’ เห็นร่วมใช้แนวทางสันติสุข แก้ปัญหาความไม่สงบ

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ

คณะสันติสุขใต้ เปิดผลเจรจา ‘บีอาร์เอ็น’ เห็นร่วมใช้แนวทางสันติสุข แก้ปัญหาความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ออกแถลงการณ์ว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 4 ได้มีการพบปะพูดคุยร่วมกับคณะผู้แทนของบีอาร์เอ็น นำโดย Mr.Anas Abdulrahman ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งมี ตันสรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัดนอร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวก การพูดคุยฯครั้งนี้ เป็นเจตจำนงร่วมกันที่ต้องการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยสันติสุข โดยได้ออกแบบกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุข จนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

การพูดคุยฯ ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำความรู้จัก และรับทราบกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนกรพูดคุยฯ ในห้วงต่อไปมีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง โดยบรรยากาศของการพูดคุยเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ และทั้งสองฝ่ายมีท่าทีที่ดีในการร่วมมือกันต่อไป

คณะพูดคุยฯ ตระหนักดีว่าการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนนั้น ต้องเกิดจากการพูดคุยกับผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยใช้แนวทางสันติวิธี โดยรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ในการผลักดันให้กระบวนการสันติสุข นำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างสันติสุขและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon